İnci Laboratoriyası

İnci Laboratoriyaları klinik laborator diaqnostikanın bütün sahələri, o cümlədən Biokomya, Mikrobiologiya, İmmunologiya, Molekulyar genetika istiqamətləri üzrə xidmət göstərir, ən müasir nəzəri və praktik yenilikləri tətbiq edir.

Laboratoriya dünyanın istinad (qabaqcıl) mərkəzlərində istifadə olunan tam avtomatlaşdırılmış, ən müasir biokimyəvi, mikrobioloji, immunoloji, genetik və digər analizatorlar mövcuddur. EUCAST,CLSI və ISO kimi müstəqil qurumların keyfiyyət standartları əsas istiqamət götürülür. Bununla yanaşı, xidmətlərimizdən istifadə edən dəyərli pasiyentlərin təklif və tövsiyələri günbəgün inkişafımızda mühüm rola malikdir.