XXI ƏSR Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi

XXI ƏSR Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi
Внедренное решение: Data mobile
Дата внедрения: 02 Май, 2023
Руководитель проекта: Ширванзаде Шакир Акиф