XXI ƏSR Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi

XXI ƏSR Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi
Внедренное решение: Data mobile
Дата внедрения: 29 Декабрь, 2022
Руководитель проекта: Ширванзаде Шакир Акиф