DataMobile

XXI ƏSR Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi

XXI ƏSR Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi

Внедренное решение: Data mobile
Дата внедрения: 01 Октябрь, 2022
Руководитель проекта: Ширванзаде Шакир Акиф