XXI ƏSR Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi

XXI ƏSR Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi
Tətbiq olunmuş həll: Data mobile
Tətbiq olunma tarixi: 02 May, 2023
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif