XXI ƏSR Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi

XXI ƏSR Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi
Implemented solution: Data mobile
Date of introduction: 02 MAY, 2023
Project manager: Shirvanzade Shakir Akif