DataMobile

XXI ƏSR Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi

XXI ƏSR Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi

Tətbiq olunmuş həll: Data mobile
Tətbiq olunma tarixi: 01 Oktyabr, 2022
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif