DataMobile

XXI ƏSR Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi

XXI ƏSR Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi

Implemented solution: Data mobile
Date of introduction: 29 December, 2022
Project manager: Shirvanzade Shakir Akif