Saglam Hayat Klinikası

Sağlam Həyat Klinikası 2011-ci ildə ölkəmizin ikinci böyük şəhəri olan Gəncə şəhərində fəaliyyətə başlamışdır. Fəaliyyətimizin əsas hissəsini klinik laborator diaqnostikanın müxtəlif sahələri təşkil edir.