DataMobile

DataMobile — Əl terminalı və mobil cihazlar üçün proqram təminatıdır. Proqram mağazaların, müxtəlif profilli təşkilat və idarələrin anbarlarında malların uçotunun avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Proqram təminatının universallığı istənilən müəssisənin biznes-proseslərinin nizamlama parametrlərinə uyğunluğundadır.


 

DataMobile Standart - xüsusiyyətləri və imkanları

DataMobile Standart növbəti əməliyyatları yerinə yetirməyə imkan verir:

 • malın qəbulu, buraxılışı və yerdəyişməsi;
 • inventarizasiyanın aparılması;
 • sənədlərin təyin olunmuş forma üzrə formalaşdırılması;
 • malların identifikasiyasını aparmaq (qiymət yoxlayıcı funksiya);
 • istifadəçilərə giriş imkanı yaratmaq və onların işinin izlənməsi;
 • şablonların əl terminalında redaktə etmək imkanı.

 


 

DataMobile Standart Pro - xüsusiyyətləri və imkanları

DataMobile Standart Pro — malların uçotunun avtomatlaşdırılması imkanı verən əl terminalı və mobil çihazlar üçün proqram təminatıdır. Standart Pro versiyası proqramın funksionalını genişləndirir və tapşırıqlarla işləmək, terminala etiket şablonlarını yükləmək və mobil printerlə çap etmək imkanı yaradır. USAIS, RFID, konstruktor modulları ilə qoşulma imkanı var.

Proqram təminatının bu versiyası özündə DataMobile standart funksiyaları ilə birlikdə , həmçinin:

 • Anbarda malların bölmələr üzrə saxlanması  (malların bölmələr üzrə yerləşməsi izləmək imkanı).
 • Qablaşma siyahıları (bu funksiyanın köməkliyi ilə malların saxlanması və ya daşınması üçün komplektləşmə aparılır).
 • Tapşırıq üzrə seçim (yüklənmiş sənəd üzrə malların yığımını həyata keçirir və onun yerinə yetirilmə düzgünlüyünün yoxlanılması imkanını yaradır).
 • Çoxsaylı ştrixkodlar (Bir neçə ştrixkodu bir malda və ya bir şrixkodu bir neçə malda istifadə etmək).
 • Seriya nömrələrinin, malların partiyalarının və ya yararlılıq tarixlərinin uçotu.
 • Əl terminalı vasitəsilə malların birbaşa daxil edilməsi və yeni ştrixkodun uçot sisteminin nomenklaturasına əlavə edilməsi. 
 • Terminala etiket şablonlarının yüklənməsi və mobil printerlə çap etmək imkanı.

 


 

DataMobile Online Lite - xüsusiyyətləri və imkanları

Proqramın bu versiyası növbəti funksiyaları özündə birləşdirir:

 • Malların qəbulu, buraxılması və yerdəyişməsi.
 • İnventarizasiyanın keçirilməsi.
 • Sənəd formalarının müəyyən edilmiş şablonlara uyğun formalaşdırılması.
 • Anbarda malların bölmələr üzrə saxlanması.
 • Qablaşdırma siyahıları ilə işləmək.
 • Onun yerinə yetirilmə düzgünlüyünün yoxlanılması ilə malların uçotu proqramından yüklənmiş sənəd üzrə malların yığımı (tapşırıq üzrə seçim).
 • Bir neçə ştrixkodu bir malda və ya bir şrixkodu bir neçə malda istifadə etmək imkanı.
 • Seriya nömrələrinin, malların partiyalarının və ya yararlılıq tarixlərinin uçotu.
 • Əl terminalı vasitəsilə malların birbaşa daxil edilməsi və yeni ştrixkodun uçot sisteminin nomenklaturasına əlavə edilməsi.
 • Terminala etiket şablonlarının yüklənməsi və mobil printerlə çap etmək imkanı.

 


 

DataMobile Online - xüsusiyyətləri və imkanları

Proqram təminatının bu versiyası özündə DataMobile standart funksiyaları genişləndirilmiş əlavə imkanları:

 • çap serverinə onlayn çap;
 • "Cəld giriş" funksiyası;
 • sənədlərlə qrup şəklində onlayn işləmək;
 • serverə sətrlər üzrə onlayn yazmaq;
 • uçot proqramında sənədlərlə dəyişiklik zamanı əl terminalında yenilənmə vermək imkanı;
 • отображение изображения номенклатуры из товароучетной системы;
 • yeni ştrixkodların əl terminalına generasiyası.