1C-Bitriks

ByTelecom

ByTelecom

Müştəri: ByTelecom
Tətbiq olunmuş həll: Bitrix24
Tətbiq olunma tarixi: 29 Dekabr, 2022
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif