1C-Bitriks

«ByTelecom» Korporativ portalın avtomatlaşdırılması

«ByTelecom» Korporativ portalın avtomatlaşdırılması

Müştəri: ByTelecom
Tətbiq olunmuş həll: Bitrix24
Tətbiq olunma tarixi: 29 Dekabr, 2022
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif
«Times Consulting» Korporativ portalın avtomatlaşdırılması

«Times Consulting» Korporativ portalın avtomatlaşdırılması

Müştəri: Times Consulting
Tətbiq olunmuş həll: Bitrix24
Tətbiq olunma tarixi: 31 Dekabr, 2022
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif