1C:Müəssisə

"Mars FK" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

"Mars FK" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

Müştəri: Mars FK
Tətbiq olunmuş həll: Konfiqurasiya, "Mühasibat Azərbaycan üçün"
Tətbiq olunma tarixi: 28 Fevral, 2022
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif
"West Town" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

"West Town" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

Müştəri: Qərb Ulduzu MTK
Tətbiq olunmuş həll: Konfiqurasiya, "Mühasibat Azərbaycan üçün"
Tətbiq olunma tarixi: 31 Dekabr, 2022
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif
"Körpü Bina Tikinti MMC" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

"Körpü Bina Tikinti MMC" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

Tətbiq olunmuş həll: Konfiqurasiya, "Mühasibat Azərbaycan üçün"
Tətbiq olunma tarixi: 31 Oktyabr, 2022
Layihə rəhbəri: İsayev Rüfət Ağasəmid
"Saglam Hayat" Klinikasında mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

"Saglam Hayat" Klinikasında mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

Tətbiq olunmuş həll: Konfiqurasiya, "Mühasibat Azərbaycan üçün"
Tətbiq olunma tarixi: 31 Dekabr, 2022
Layihə rəhbəri: İsayev Rüfət Ağasəmid
"Road Link" Klinikasında mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

"Road Link" Klinikasında mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

Müştəri: Road Link
Tətbiq olunmuş həll: Konfiqurasiya, "Mühasibat Azərbaycan üçün"
Tətbiq olunma tarixi: 01 Fevral, 2023
Layihə rəhbəri: İsayev Rüfət Ağasəmid
"Food Line" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

"Food Line" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

Müştəri: Food Line
Tətbiq olunmuş həll: Konfiqurasiya, "Mühasibat Azərbaycan üçün"
Tətbiq olunma tarixi: 01 Mart, 2023
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif