1C:Müəssisə

"Mars FK" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

"Mars FK" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

Müştəri: Mars FK
Tətbiq olunmuş həll: Konfiqurasiya, "Mühasibat Azərbaycan üçün"
Tətbiq olunma tarixi: 09 Aprel, 2022
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif
"West Town" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

"West Town" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

Müştəri: Qərb Ulduzu MTK
Tətbiq olunmuş həll: Konfiqurasiya, "Mühasibat Azərbaycan üçün"
Tətbiq olunma tarixi: 24 Dekabr, 2022
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif
"Körpü Bina Tikinti MMC" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

"Körpü Bina Tikinti MMC" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

Tətbiq olunmuş həll: Konfiqurasiya, "Mühasibat Azərbaycan üçün"
Tətbiq olunma tarixi: 24 Dekabr, 2022
Layihə rəhbəri: İsayev Rüfət Ağasəmid
"Saglam Hayat" Klinikasında mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

"Saglam Hayat" Klinikasında mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

Tətbiq olunmuş həll: Konfiqurasiya, "Mühasibat Azərbaycan üçün"
Tətbiq olunma tarixi: 24 Dekabr, 2022
Layihə rəhbəri: İsayev Rüfət Ağasəmid