Server PT

Server PT

Server proqram təminatının quraşdırılması

  • Server əməliyyat sisteminin quraşdırılması və sazlanması
  • Terminal serverinin quraşdırılması və sazlanması
  • Virtual özəl şəbəkənin (VPN) quraşdırılması və sazlanması
  • Veb serverinin quraşdırılması və sazlanması
  • Verilənlər bazalarının idarəetmə sisteminin (DBMS) quraşdırılması və sazlanması
  • Məlumatların arxivləşdirmə sisteminin sazlanması