AZECOLAB

Azecolab 2000-ci ildə yaranıb. İlk illərdə əsasən elmi-tədqiqat layihələrinə qatılıb və müəyyən layihələrin tələblərinə əsasən müxtəlif laboratoriya işləri (nümunə və laboratoriya testləri) həyata keçirmişdir. Azecolabın iştirak etdiyi əsas layihələrdən biri Cənubi Qafqazda Kür və Araz çaylarındakı suyun keyfiyyətinin monitorinqi olub. Azecolab bu beynəlxalq layihədə Azərbaycanı təmsil edən yeganə laboratoriya olmuş və bütün laboratoriya xidmətləri Azecolab tərəfindən təmin edilmişdir. Bu illər ərzində Azecolab aşağıda sadalanan universitetlər və tədqiqat mərkəzləri ilə tərəfdaşlıq əlaqələri qurmuşdur:

  • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası;
  • Norveç Elm və Texnologiya Universiteti (Trondheim);
  • Belçika Antwerp Universiteti;
  • Florida Universiteti (ABŞ);
  • USGS Sankt-Peterburq və Denver Araşdırma Mərkəzləri (ABŞ).