MOBI-C

MOBI-C

MOBI-C şirkəti öz fəaliyyətinə 1999-cu ildə 1C françayzi kimi başlamışdır. İri topdansatış mərkəzlərində 1C konfiqurasiyalarının uğurla işləyib hazırlamış və tətbiq etmişlər. Proqram təminatının işlənib hazırlanması ilə yanaşı müəssisələrin uçotunun kompleks avtomatlaşdırmasında və texniki dəstəyin göstərilməsində iştirak etmişlər. Müəssisələrdə mühasibat uçotunun tam şəkildə aparılması, mühasibat hesabatlığının hazırlanması, malların təmin edilməsinin avtomatlaşdırılması, müştərilərdən sifarişlərin qəbul olunması və s. işləri uğurla yerinə yetirmişlər. 2007-ci ildən başlayaraq isə MOBI-C proqramının işlənməsinə başlamışlar. Əvvəlcə müştərilərin real tələblərini və problemlərini öyrənməyə başlamışlar. Proqram məhsulunun yaradılmasında bütün diqqət onun sadə, anlaşıqlı olmasına, asan tətbiq olunmasına və daha aşağı maya dəyərinə formalaşmasına yönəldilmişdir. Nəticədə öz seqmentində lider mövqedə dayanan uğurlu proqram məhsulu alınmışdır.

 

Şirkətin vebsaytı: www.mobi-c.ru