Şirvanzadə Arzu Haqverdi

Vəzifə: Mütəxəssis-məsləhətçi
 
Sertifikatlar:
  • "1C:Professional" Əmək haqqı və kadrların idarə olunması 8 (ПУП8051543)  
  • "1C:Professional" Texnoloji məsələlər üzrə (ПЭK8006081)  
  • "1C:Professional" 1C: Mühasibat 8 Azərbaycan üçün (ПБАЗ8092)  
  • "1C:Professional" 1C: Ticarətin idarə edilməsi 8, Red. 11.4 (ПУТ88064229)  
  • "1C:Professional" 1C: Enterprise 8" platformasına əsaslanan sistemlərin idarə edilməsi üzrə (ПАдм81185)  
  • "1C:Professional" 1C: ERP müəssisənin idarə edilməsi 2 Beynəlxalq maliyyə uçotu alt sistemi, (Red.2.5) (ПМУ8002412)  
  • "1C:Professional" 1C: Firmamızın idarə edilməsi 8 Azərbaycan üçün, Red. 1.6 (ПУКАз804)
  • "1C:Professional" 1C platformasının əsas mexanizmlərini və imkanlarını bilmək üçün: müəssisələr 8 (ПП880155455)
Kurslar: