«Times Consulting» Korporativ portalın avtomatlaşdırılması

«Times Consulting» Korporativ portalın avtomatlaşdırılması
Müştəri: Times Consulting
Tətbiq olunmuş həll: Bitrix24
Tətbiq olunma tarixi: 02 May, 2023
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif