Şirvanzadə Şakir Akif

Vəzifə: Baş direktor
 
Sertifikatlar:
 • "1C:Professional" Əmək haqqı və kadrların idarə olunması 8 (ПУП8051541
 • "1C:Professional" 1C platformasının əsas mexanizmlərini və imkanlarını bilmək üçün: müəssisələr 8 (ПП880121173)
 • "1C:Professional" Texnoloji məsələlər üzrə  (ПЭK8006080)
 • "1C:Professional" 1C: Enterprise 8" platformasına əsaslanan sistemlərin idarə edilməsi üzrə (ПАдм81172)
 • "1C:Professional" 1C: Mühasibat 8 / Mühasibat 8 azərbaycan üçün (ПБАЗ8028)
 • "1C:Professional" 1C: Ticarətin idarə edilməsi 8  (ПУТ88053812)
 • "1C:Professional" 1C: Firmamızın idarə edilməsi 8 Azərbaycan üçün (ПУКАз805)
 • "1C:Professional" 1C: ERP müəssisənin idarə edilməsi 2 Beynəlxalq maliyyə uçotu alt sistemi (ПМУ8002413)

 • "1С:Mütəxəssis" 1C: Enterprise 8 platformasının konfiqurasiyası üzrə (CS69586)
 • "1С:Mütəxəssis" 1C:Mühasibat 8 proqram təminatının tətbiqi üzrə (CS54598)
 • "1C: Mütəxəssis-məsləhətçi. Ticarətin İdarəedilməsi 8 (CS77081)
 • "1C: Mütəxəssis-məsləhətçi. "1С: Şirkətin idarə edilməsi 8" proqram təminatının tətbiqi üzrə (CS77082)
Kurslar:
 • İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzinin Beynalxalq mühasibat (vergi, maliyyə) uçotunun əsasları və Rəsmi mühasibatlıq sertifikatlaşdırılmış kurs (IMU/QR-24/03)
Əlaqə: