"Food Line" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

"Food Line" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması
Müştəri: Food Line
Tətbiq olunmuş həll: Konfiqurasiya, "Mühasibat Azərbaycan üçün"
Tətbiq olunma tarixi: 08 May, 2023
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif