"Mars FK" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

"Mars FK" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

Müştəri: Mars FK
Tətbiq olunmuş həll: Konfiqurasiya, "Mühasibat Azərbaycan üçün"
Tətbiq olunma tarixi: 09 Aprel, 2022
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif
«Eynşteyn» şirkətində mobil ticarətin avtomatlaşdırılması

«Eynşteyn» şirkətində mobil ticarətin avtomatlaşdırılması

Müştəri: Eynşteyn
Tətbiq olunmuş həll: Mobil ticarət "Mobi-S Pro"
Tətbiq olunma tarixi: 26 Aprel, 2022
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif