"Mars FK" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

"Mars FK" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

Müştəri: Mars FK
Tətbiq olunmuş həll: Konfiqurasiya, "Mühasibat Azərbaycan üçün"
Tətbiq olunma tarixi: 28 Fevral, 2022
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif
"West Town" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

"West Town" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

Müştəri: Qərb Ulduzu MTK
Tətbiq olunmuş həll: Konfiqurasiya, "Mühasibat Azərbaycan üçün"
Tətbiq olunma tarixi: 31 Dekabr, 2022
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif
«Eynşteyn» şirkətində mobil ticarətin avtomatlaşdırılması

«Eynşteyn» şirkətində mobil ticarətin avtomatlaşdırılması

Müştəri: Eynşteyn
Tətbiq olunmuş həll: Mobil ticarət "Mobi-S Pro"
Tətbiq olunma tarixi: 27 Aprel, 2022
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif
«ByTelecom» Korporativ portalın avtomatlaşdırılması

«ByTelecom» Korporativ portalın avtomatlaşdırılması

Müştəri: ByTelecom
Tətbiq olunmuş həll: Bitrix24
Tətbiq olunma tarixi: 29 Dekabr, 2022
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif
XXI ƏSR Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi

XXI ƏSR Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi

Tətbiq olunmuş həll: Data mobile
Tətbiq olunma tarixi: 01 Oktyabr, 2022
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif
«Odontos» şirkətində mobil ticarətin avtomatlaşdırılması

«Odontos» şirkətində mobil ticarətin avtomatlaşdırılması

Müştəri: Odontos
Tətbiq olunmuş həll: Mobil ticarət "Mobi-S Pro"
Tətbiq olunma tarixi: 01 Mart, 2023
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif
«Times Consulting» Korporativ portalın avtomatlaşdırılması

«Times Consulting» Korporativ portalın avtomatlaşdırılması

Müştəri: Times Consulting
Tətbiq olunmuş həll: Bitrix24
Tətbiq olunma tarixi: 31 Dekabr, 2022
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif
"Food Line" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

"Food Line" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

Müştəri: Food Line
Tətbiq olunmuş həll: Konfiqurasiya, "Mühasibat Azərbaycan üçün"
Tətbiq olunma tarixi: 01 Mart, 2023
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif