"Mars FK" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

"Mars FK" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

Müştəri: Mars FK
Tətbiq olunmuş həll: Konfiqurasiya, "Mühasibat Azərbaycan üçün"
Tətbiq olunma tarixi: 09 Aprel, 2022
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif
"West Town" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

"West Town" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

Müştəri: Qərb Ulduzu MTK
Tətbiq olunmuş həll: Konfiqurasiya, "Mühasibat Azərbaycan üçün"
Tətbiq olunma tarixi: 24 Dekabr, 2022
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif
«Eynşteyn» şirkətində mobil ticarətin avtomatlaşdırılması

«Eynşteyn» şirkətində mobil ticarətin avtomatlaşdırılması

Müştəri: Eynşteyn
Tətbiq olunmuş həll: Mobil ticarət "Mobi-S Pro"
Tətbiq olunma tarixi: 26 Aprel, 2022
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif
ByTelecom

ByTelecom

Müştəri: ByTelecom
Tətbiq olunmuş həll: Bitrix24
Tətbiq olunma tarixi: 29 Dekabr, 2022
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif
XXI ƏSR Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi

XXI ƏSR Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi

Tətbiq olunmuş həll: Data mobile
Tətbiq olunma tarixi: 29 Dekabr, 2022
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif