Quliyev Nizami Təhmasib

Vəzifə: Mütəxəssis-məsləhətçi
 
Сертификаты:
  • "1C:Professional" Əmək haqqı və kadrların idarə olunması 8 (ПУП8051542)  
  • "1C:Professional" 1C platformasının əsas mexanizmlərini və imkanlarını bilmək üçün: müəssisələr 8 (ПП880135654)  
  • "1C:Professional" 1C: Mühasibat 8 Azərbaycan üçün (ПБАЗ8087)  
  • "1C:Professional" 1C: Ticarətin idarə edilməsi 8 Red. 11.4 (ПУТ88064228)  
  • "1C:Professional" 1C: Enterprise 8" platformasına əsaslanan sistemlərin idarə edilməsi üzrə (ПАдм81184)  
  • "1C:Professional" 1C: ERP müəssisənin idarə edilməsi 2 Beynəlxalq maliyyə uçotu alt sistemi (Red. 2.5) (ПМУ8002421)  
  • "1C:Professional" 1C: Firmamızın idarə edilməsi 8 Azərbaycan üçün, Red. 1.6 (ПУКАз8013)
  • "1C:Professional" 1C: Ticarətin idarə edilməsi 8 (CS77083)
  • "1C: Mütəxəssis-məsləhətçi. "1С: Şirkətin idarə edilməsi 8" proqram təminatının tətbiqi üzrə (CS77084)
  • "1С:Mütəxəssis" 1C: Enterprise 8 platformasının konfiqurasiyası üzrə (CS77105)
Курсы:
 
Контакты: