İsayev Rüfət Ağasəmid

Vəzifə: Mütəxəssis-məsləhətçi
 
Sertifikatlar:
 
  • "1C:Professional" Dövlət müəssisələrinin mühasibatlığı (ПБГУ811484)
  • "1C:Professional" 1C: Mühasibat 8 Azərbaycan üçün (ПБАЗ8024)
  • "1C:Professional" Dövlət müəssisələrində Əmək haqqı və kadr uçotu (ПЗГУ804334)
  • "1C:Professional" Texnoloji məsələlər üzrə  (ПЭK8006204)
  • "1C:Professional" 1C: Ticarətin idarə edilməsi 8, red. 11.4 (ПУТ88064765)
  • "1C:Professional" 1C: ERP müəssisənin idarə edilməsi 2 Beynəlxalq maliyyə uçotu alt sistemi (ПМУ8002448)
 
Kurslar:
  • İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzinin Beynalxalq mühasibat (vergi, maliyyə) uçotunun əsasları və Rəsmi mühasibatlıq sertifikatlaşdırılmış kurs (IMU/QR-34/05)
  • İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzinin Praktik vergi təlimi kursu (IMU/RQ-39/02)
Əlaqə: