İsayev Rüfət Ağasəmid

Vəzifə: Mütəxəssis-məsləhətçi (Layihə rəhbəri)
 
Sertifikatlar:
 
 • "1C:Professional" Dövlət müəssisələrinin mühasibatlığı (ПБГУ811484)
 • "1C:Professional" 1C: Mühasibat 8 Azərbaycan üçün (ПБАЗ8024)
 • "1C:Professional" Dövlət müəssisələrində Əmək haqqı və kadr uçotu (ПЗГУ804334)
 • "1C:Professional" Texnoloji məsələlər üzrə  (ПЭK8006204)
 • "1C:Professional" 1C: Ticarətin idarə edilməsi 8, red. 11.4 (ПУТ88064765)
 • "1C:Professional" 1C: ERP müəssisənin idarə edilməsi 2 Beynəlxalq maliyyə uçotu alt sistemi (ПМУ8002448)
 • "1C:Professional" Əmək haqqı və kadrların idarə olunması 8 (ПУП8052684)
 • "1C:Professional" 1C platformasının əsas mexanizmlərini və imkanlarını bilmək üçün: müəssisələr 8 (ПП880142299)
 • "1C:Professional" 1C: Firmamızın idarə edilməsi 8 Azərbaycan üçün (ПУКАз8025)
 • "1C:Professional" 1C: Enterprise 8" platformasına əsaslanan sistemlərin idarə edilməsi üzrə (ПАдм8002518)
 • "1С:Mütəxəssis" 1C: Enterprise 8 platformasının konfiqurasiyası üzrə (CS91568)
 • "1C: Mütəxəssis-məsləhətçi. Ticarətin İdarəedilməsi 8 (CS91581)
 
Kurslar:
 • İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzinin Beynalxalq mühasibat (vergi, maliyyə) uçotunun əsasları və Rəsmi mühasibatlıq sertifikatlaşdırılmış kurs (IMU/QR-34/05)
 • İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzinin Praktik vergi təlimi kursu (IMU/RQ-39/02)
Əlaqə: