"Körpü Bina Tikinti MMC" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

"Körpü Bina Tikinti MMC" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

Tətbiq olunmuş həll: Konfiqurasiya, "Mühasibat Azərbaycan üçün"
Tətbiq olunma tarixi: 24 Dekabr, 2022
Layihə rəhbəri: İsayev Rüfət Ağasəmid
"Saglam Hayat" Klinikasında mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

"Saglam Hayat" Klinikasında mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

Tətbiq olunmuş həll: Konfiqurasiya, "Mühasibat Azərbaycan üçün"
Tətbiq olunma tarixi: 24 Dekabr, 2022
Layihə rəhbəri: İsayev Rüfət Ağasəmid