"Körpü Bina Tikinti MMC" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

"Körpü Bina Tikinti MMC" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

Tətbiq olunmuş həll: Konfiqurasiya, "Mühasibat Azərbaycan üçün"
Tətbiq olunma tarixi: 31 Oktyabr, 2022
Layihə rəhbəri: İsayev Rüfət Ağasəmid
"Saglam Hayat" Klinikasında mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

"Saglam Hayat" Klinikasında mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

Tətbiq olunmuş həll: Konfiqurasiya, "Mühasibat Azərbaycan üçün"
Tətbiq olunma tarixi: 31 Dekabr, 2022
Layihə rəhbəri: İsayev Rüfət Ağasəmid
"Road Link" Klinikasında mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

"Road Link" Klinikasında mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

Müştəri: Road Link
Tətbiq olunmuş həll: Konfiqurasiya, "Mühasibat Azərbaycan üçün"
Tətbiq olunma tarixi: 01 Fevral, 2023
Layihə rəhbəri: İsayev Rüfət Ağasəmid