Kollektiv

Əlizadə İsmayıl Hikayət

Vəzifə: 1C Programmist

Sertifikatlar:

 • "1C:Professional" 1C: Enterprise 8" platformasına əsaslanan sistemlərin idarə edilməsi üzrə (ПАдм8002519)
 • "1C:Professional" 1C: ERP müəssisənin idarə edilməsi 2 Beynəlxalq maliyyə uçotu alt sistemi (ПМУ800002725)
 • "1C:Professional" Texnoloji məsələlər üzrə (ПЭK800030376)
 • "1C:Professional" Əmək haqqı və kadrların idarə olunması 8 (ПУП80054835)
 • "1C:Professional" 1C platformasının əsas mexanizmlərini və imkanlarını bilmək üçün: müəssisələr 8 (ПП880155454)
 • "1C:Professional" 1C: Ticarətin idarə edilməsi 8 (ПУТ880068437)

Şirvanzadə Arzu Haqverdi

Vəzifə: Mütəxəssis-məsləhətçi

Sertifikatlar:

 • "1C:Professional" Əmək haqqı və kadrların idarə olunması 8 (ПУП8051543)  
 • "1C:Professional" Texnoloji məsələlər üzrə (ПЭK8006081)  
 • "1C:Professional" 1C: Mühasibat 8 Azərbaycan üçün (ПБАЗ8092)  
 • "1C:Professional" 1C: Ticarətin idarə edilməsi 8, Red. 11.4 (ПУТ88064229)  
 • "1C:Professional" 1C: Enterprise 8" platformasına əsaslanan sistemlərin idarə edilməsi üzrə (ПАдм81185)  
 • "1C:Professional" 1C: ERP müəssisənin idarə edilməsi 2 Beynəlxalq maliyyə uçotu alt sistemi, (Red.2.5) (ПМУ8002412)  
 • "1C:Professional" 1C: Firmamızın idarə edilməsi 8 Azərbaycan üçün, Red. 1.6 (ПУКАз804)
 • "1C:Professional" 1C platformasının əsas mexanizmlərini və imkanlarını bilmək üçün: müəssisələr 8 (ПП880155455)

Şirvanzadə Gözəl Akif qızı

Vəzifə: Mütəxəssis-məsləhətçi

Sertifikatlar:

 • "1C:Professional" Əmək haqqı və kadrların idarə olunması 8 (ПУП8051543)  
 • "1C:Professional" Texnoloji məsələlər üzrə (ПЭK8006081)  
 • "1C:Professional" 1C: Mühasibat 8 Azərbaycan üçün (ПБАЗ8092)  
 • "1C:Professional" 1C: Ticarətin idarə edilməsi 8, Red. 11.4 (ПУТ88064229)  
 • "1C:Professional" 1C: Enterprise 8" platformasına əsaslanan sistemlərin idarə edilməsi üzrə (ПАдм81185)  
 • "1C:Professional" 1C: ERP müəssisənin idarə edilməsi 2 Beynəlxalq maliyyə uçotu alt sistemi, (Red.2.5) (ПМУ8002412)  
 • "1C:Professional" 1C: Firmamızın idarə edilməsi 8 Azərbaycan üçün, Red. 1.6 (ПУКАз804)
 • "1C:Professional" 1C platformasının əsas mexanizmlərini və imkanlarını bilmək üçün: müəssisələr 8 (ПП880155455)