"Mars FK" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

"Mars FK" şirkətində mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması
Müştəri: Mars FK
Tətbiq olunmuş həll: Konfiqurasiya, "Mühasibat Azərbaycan üçün"
Tətbiq olunma tarixi: 09 Aprel, 2022
Layihə rəhbəri: Şirvanzadə Şakir Akif