Kollektiv

Şirvanzadə Şakir Akif

Vəzifə: Baş direktor

Sertifikatlar:

 • "1C:Professional" Əmək haqqı və kadrların idarə olunması 8 (ПУП8051541
 • "1C:Professional" 1C platformasının əsas mexanizmlərini və imkanlarını bilmək üçün: müəssisələr 8 (ПП880121173)
 • "1C:Professional" Texnoloji məsələlər üzrə  (ПЭK8006080)
 • "1C:Professional" 1C: Enterprise 8" platformasına əsaslanan sistemlərin idarə edilməsi üzrə (ПАдм81172)
 • "1C:Professional" 1C: Mühasibat 8 Azərbaycan üçün (ПБАЗ8028)
 • "1C:Professional" 1C: Ticarətin idarə edilməsi 8  (ПУТ88053812)
 • "1C:Professional" 1C: Firmamızın idarə edilməsi 8 Azərbaycan üçün (ПУКАз805)
 • "1C:Professional" 1C: ERP müəssisənin idarə edilməsi 2 Beynəlxalq maliyyə uçotu alt sistemi (ПМУ8002413)

 • "1С:Mütəxəssis" 1C: Enterprise 8 platformasının konfiqurasiyası üzrə (CS69586)
 • "1С:Mütəxəssis" 1C:Mühasibat 8 proqram təminatının tətbiqi üzrə (CS54598)
 • "1C: Mütəxəssis-məsləhətçi. Ticarətin İdarəedilməsi 8 (CS77081)
 • "1C: Mütəxəssis-məsləhətçi. "1С: Şirkətin idarə edilməsi 8" proqram təminatının tətbiqi üzrə (CS77082)

Quliyev Nizami Təhmasib

Vəzifə: Mütəxəssis-məsləhətçi

Sertifikatlar:

 • "1C:Professional" Əmək haqqı və kadrların idarə olunması 8 (ПУП8051542)  
 • "1C:Professional" 1C platformasının əsas mexanizmlərini və imkanlarını bilmək üçün: müəssisələr 8 (ПП880135654)  
 • "1C:Professional" 1C: Mühasibat 8 Azərbaycan üçün (ПБАЗ8087)  
 • "1C:Professional" 1C: Ticarətin idarə edilməsi 8 Red. 11.4 (ПУТ88064228)  
 • "1C:Professional" 1C: Enterprise 8" platformasına əsaslanan sistemlərin idarə edilməsi üzrə (ПАдм81184)  
 • "1C:Professional" 1C: ERP müəssisənin idarə edilməsi 2 Beynəlxalq maliyyə uçotu alt sistemi (Red. 2.5) (ПМУ8002421)  
 • "1C:Professional" 1C: Firmamızın idarə edilməsi 8 Azərbaycan üçün, Red. 1.6 (ПУКАз8013)
 • "1C:Professional" 1C: Ticarətin idarə edilməsi 8 (CS77083)
 • "1C: Mütəxəssis-məsləhətçi. "1С: Şirkətin idarə edilməsi 8" proqram təminatının tətbiqi üzrə (CS77084)
 • "1С:Mütəxəssis" 1C: Enterprise 8 platformasının konfiqurasiyası üzrə (CS77105)

Şirvanzadə Arzu Haqverdi

Vəzifə: Mütəxəssis-məsləhətçi

Sertifikatlar:

 • "1C:Professional" Əmək haqqı və kadrların idarə olunması 8 (ПУП8051543)  
 • "1C:Professional" Texnoloji məsələlər üzrə (ПЭK8006081)  
 • "1C:Professional" 1C: Mühasibat 8 Azərbaycan üçün (ПБАЗ8092)  
 • "1C:Professional" 1C: Ticarətin idarə edilməsi 8, Red. 11.4 (ПУТ88064229)  
 • "1C:Professional" 1C: Enterprise 8" platformasına əsaslanan sistemlərin idarə edilməsi üzrə (ПАдм81185)  
 • "1C:Professional" 1C: ERP müəssisənin idarə edilməsi 2 Beynəlxalq maliyyə uçotu alt sistemi, (Red.2.5) (ПМУ8002412)  
 • "1C:Professional" 1C: Firmamızın idarə edilməsi 8 Azərbaycan üçün, Red. 1.6 (ПУКАз804